Fairs and Festivals in Himachal Pradesh

List of Fairs and Festivals

JANUARY 

 • New Year Celebrations at Shimla, Chail, Manali, Dharamsala and Dalhousie.
 • Halda Festival, Lahaul.
 • Lohri-/Mahgi – Tattapani.
 • Phagli Festival, Lahaul.
 • Republic Day, Shimla.
 • Water Sports Regatta at Maharana Pratap Sagar (Pong Dam).

FEBRUARY

 • Winter Carnivals, Manali and Shimla
 • Baba Barbhag Singh Mela, Una
 • Lossar in major Buddhist Monasteries

MARCH

 • Shivratri, Mandi
 • Nalwari Fair, Bilaspur
 • Holi Fair, Palampur & Sujanpur (Kangra)
 • Baba Sundari Fair, Trilokpur (Sirmour)
 • Deothsidh Fair, Hamirpur

APRIL

 • Baisakhi Fair, Tattapani near Shimla, Kaleshwar Mahadev
 • Rewalsar and Prashar lake near Mandi
 • Sui Mela, Chamba
 • Rai Fair, Kangra
 • Markandya Fair, Bilaspur
 • Rohroo Fair, Rohroo
 • Spring Festival, Kullu

MAY

 • Festivals and Water Sport Regattas throughout State
 • Hidimba Fair, Dhoongri (Manali)
 • Banjar Kullu
 • Sipi Fair,Sipur (Mashobra)
 • Summer Festival, Dharamsala 4
 • Para Gliding, Billing Kangra

JUNE

 • International Summer Festival, Shimla
 • Shilooni Fair, Solan

JULY

 • Ladarcha Fair,. Kaza
 • Lahaul Festival. Keylong
 • Sair Fair, Arki and Mashobra

AUGUST

 • Minjar Fair, Chamba
 • Manimahesh Yatra, Chamba
 • Sharvana Fair. Naina Devi
 • Kinner Kailash Yatra, Kinnaur
 • Srikhand Mahadev Yatra, Rampur
 • Gugga Fair. Chamba, Bilaspur and Sirmour
 • Dal Fair, Dharamsala
 • Ashapuri Fair, Kangra
 • Independence Day Celebrations all over the State

SEPTEMBER

 • Fullaich (Festival offlowers), Kinnaur
 • Chhatrari Fair, Chamba
 • Bawan Dawadashi Fair at Renuka and Nahan
 • Hamir Utsav, Hamirpur.

OCTOBER

 • International Dussehra Festival, Kullu
 • Para Gliding, Billing.
 • Regratta, Gobind Sagar, Bilaspur

NOVEMBER

 • Lavi Fair, Rampur
 • Renuka Fair, Renukaji
 • Water Sports Competitions on Maharaja Pratap Sagar
  (Kangra) and Gobind Sagar (Bilaspur)

DECEMBER

 • International Himalayan Festival, Kangra
 • Ice-Skating Carnival, Shimla
 • Christmas Celebrations at Shimla, Manali, Dalhousie,
  Dharmsala and other places.

[AdSense-B]

Share this page